Rok 2020 – poprvé v historii nebyla v celé republice vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace!3 min čtení

Rok 2020 – poprvé v historii nebyla v celé republice vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace!3 min čtení

Rok 2020 se do paměti všech z nás zapíše jako rok koronaviru a pro řadu lidí velmi problematický rok. Vše však má svá pro a proti. Čím byl tedy rok 2020 výjimečný v pozitivním slova smyslu? Příkladem je právě kvalita ovzduší. Jedná se o první rok v dlouholeté historii smogového varovného a regulačního systému (SVRS), kdy nebyla v celé zemi vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace.

Kvalita ovzduší v roce 2020 byla opravdu výjimečná, a to v dobrém slova smyslu. Jak ukazují i grafy v infografice níže, něco takového je opravdu výjimečné.

Proč byl rok 2020 tak výjimečný?

Na nízkých koncentracích znečišťujících látek v roce 2020 se podepsalo několik faktorů a ty působily vzájemně:

 • meteorologické podmínky – vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší je často naprosto zásadní. Rok 2020 byl charakteristický velmi teplotně nadprůměrnými měsíci v začátku roku, tedy nízkou potřebou vytápět. Během roku se Českem prohnalo několik vichřic a rok byl bohatý na srážky – další parametry, které kvalitu ovzduší zlepšují. Celkově tedy můžeme říci, že byly rozptylové podmínky velmi příznivé. Nevyskytla se žádná delší perioda přízemních teplotních inverzí.
 • dlouhodobé snižování emisí – kvalita ovzduší se dlouhodobě zlepšuje i díky snižování emisí a to zejména například obnovou starých kotlů na tuhá paliva za nová, výrazně vhodnější a produkující řádově méně znečištění, či obnovou vozového parku.
 • nouzový stav – díky nouzovému stavu došlo k poklesu emisí oxidů dusíku, jak prokázaly naše předchozí analýzy.
 • mírnější léto – ačkoliv bylo letošní léto opět teplotně nadprůměrné, nebylo tak extrémní, jako některá léta v předchozích letech. Díky tomu byly nižší i koncentrace přízemního ozonu, které často v posledních letech také způsobovaly vyhlašování smogových situací.

Kvantifikovat přesný podíl jednotlivých faktorů na celkovém stavu není možné, protože vstupuje do hry obrovská spousta parametrů. Jisté je to, že tyto faktory působí současně.

Z výše uvedeného také vyplývá, že koncentrace se mohou meziročně velmi lišit a to nehledě na samotném množství emisí. Velmi dobrý stav tento rok nelze přisuzovat pouze zlepšování v oblasti lidské činnosti, byť se na něm pravděpodobně také částečně podílí, nejvýraznější byl vliv meteorologických podmínek. Stejně tak ale pokud například budou v aktuálním roce 2021 horší rozptylové podmínky, můžou být koncentrace opět vyšší, vyhlášeny smogové situace a nebude to přímo souviset s antropogenními (lidskými) zdroji znečišťování ovzduší. Hodnotit trendy v oblasti kvality ovzduší je proto vždy nutné provádět v dlouhodobém hledisku (v řádu min. několika let).

Z operativních dat, která již máme k dispozici za rok 2020 a která v současnosti intenzivně zpracováváme, je jisté, že i absolutní hodnoty koncentrací znečišťujících látek v ovzduší byly v roce 2020 velmi nízké a na řadě stanic nejnižší v historii.

 

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

3 komentáře u “Rok 2020 – poprvé v historii nebyla v celé republice vyhlášena ani jedna smogová situace či regulace!

 1. “Poprvé v historii nebyla v celé republice vyhlášena ani jedna smogová situace…”

  No protože ČHMÚ se začal řídit novým vlastním pravidlem, které říká, že netřeba vyhlašovat smogovou situaci, i když je stav ovzduší velmi špatný po delší dobu, za předpokladu, že je v dohledné době na obzoru výrazné zlepšení… což je přesně ten případ z dnů minulých na Ostravsku…

 2. Před 15 lety ČHMÚ reagoval vyhlášením smogové situace až po dvou dnech smogu… před cca 5 lety začal ČHMÚ reagoval už po jednom dni… ale v současné době ČHMÚ nereaguje na dvoudenní/třídenní smog, pokud je v předpovědi výrazné zlepšení.

  • Hezký den,
   nevím, odkud čerpáte tyto zcela milné informace. Smogová situace se vyhlašuje v situaci, kdy překročí 24h klouzavý průměr prahovou hodnotu a neočekává se blízké zhoršení (u PM10), u ozonu se budoucí stav neřeší a vyhlašuje se hned. Maximální prodleva je tedy 24h.
   V minulosti byl systém naopak velmi nepružný, a to je nyní vyřešeno novými podmínkami. Navíc loňský rok opravdu byl výjimečný i v absolutních hodnotách koncentrací, jak už vyplývá z operativních dat, která ještě nemáme zcela analyzovaná, takže to určitě není tak, že by loni nebyla situace nějak výjimečně dobrá a pouze se nereagovalo vyhlašováním smogové situace.

Napsat komentář