Bude letos během oslav nového roku čistší ovzduší?5 min čtení

Bude letos během oslav nového roku čistší ovzduší?5 min čtení

Letošní silvestrovské oslavy budou jiné, alespoň tedy podle vyhlášek a situace v České republice. Budou opravdu letos oslavy omezené?

Vlivu odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší se v Brně na ČHMÚ věnujeme dlouhodobě. Právě zde na blogu, jste si v minulosti mohli přečíst řadu článků o vlivu jak profesionálních ohňostrojů například během festivalu Ignis Brunensis, tak vlivu běžné drobné pyrotechniky odpalované jednotlivci během novoročních oslav (odkazy na konci tohoto článku). Podrobně pak byl vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší popsán i v článku v odborném periodiku Meteorologické zprávy v letošním druhém čísle (Brzezina et al., 2020).

Proč se kvalita ovzduší v jednotlivé roky po novoroční půlnoci liší?

Primárně je to dáno třemi faktory:

  • samotné množství odpalované pyrotechniky – tento faktor jednoznačně ovlivňuje množství emisí, tedy množství znečišťujících látek, které se do ovzduší dostávají. Může se meziročně lišit a jeho odhad je extrémně komplikovaný. Z vlastních zkušeností ale může reflektovat například ekonomickou situaci v zemi. V horších časech si lidé více rozmýšlí utrácet za zbytné věci sloužící čistě pro zábavu.
  • rozptylové podmínky – na imise, tedy to, co skutečně na stanicích naměříme, má vliv celá řada faktorů, nikoliv pouze množství emisí. Tím hlavním jsou rozptylové podmínky. Ty udávají mj. to, jak dobře se budou emise po vyloučení do ovzduší rozptylovat do okolí. V případě nepříznivých rozptylových podmínek (nízká rychlost větru, přízemní teplotní inverze apod.) se znečišťující látky dlouho drží poblíž místa vzniku ve vysokých koncentracích. Naopak během dobrých rozptylových podmínek se rychle šíří do okolí, a to jak v horizontálním, tak vertikálním směru.
  • výchozí stav – posledním faktorem je situace před samotnou půlnocí. Pokud jsou totiž výše uvedené rozptylové podmínky nepříznivé po celý den 31. 12. a koncentrace znečišťujících látek jsou tak vysoké už ve výchozích hodnotách, je logické, že jsou následně během oslav nového roku koncentrace vyšší než v letech, kdy byla kvalita ovzduší předtím, než byla ovlivněna pyrotechnickými odpaly, dobrá. Velmi výrazný vliv zde má teplota vzduchu. Právě vytápění je v současnosti nejvýznamnějším zdrojem znečištění v České republice jako celku. Teploty vzduchu se meziročně mohou velmi lišit a s tím se tedy liší i množství emisí z vytápění.

Bude letošní rok jiný?

Výše uvedené podstatné faktory se týkají obecně všech let. Letošní rok je však odlišný a do hry vstupují ještě další faktory.

Zákaz odpalu ve velkých městech

Prvním faktorem je fakt, že je letos odpalování pyrotechniky v některých lokalitách zakázáno vyhláškou.

To se týká například hlavního města Prahy, kde od počátku prosince platí nová vyhláška o zákazu používání pyrotechnických výrobků a to na většině míst v centru města. Cílem vyhlášky je především snížit rizika spojená s odpalováním rachejtlí a další volně prodejné pyrotechniky a zároveň snížit výdaje spojené s likvidací odpadu z odpálené pyrotechniky.

Obdobná situace panuje i v druhém největším městě republiky, v Brně. Brněnští zastupitelé schválili začátkem prosince 2020 zákaz používání pyrotechniky na celém území města Brna. Zákaz je přísnější v tom smyslu, že se týká celého města, na straně druhé obsahuje jednu důležitou výjimku, a to výjimku na 31. prosince a 1. ledna, kdy je odpalování povoleno. Vyhláška nabývá účinnosti 26. prosince 2020.

Bude zajímavé sledovat, zda se bude situace nějak dramaticky lišit v hlavním městě a v Brně, kde platí letos odlišné podmínky pro možnosti odpalu pyrotechniky.

Zákaz vycházení

V souvislosti s aktuálními vládními nařízeními platí i 31. 12. 2020 zákaz vycházení po 21. hodině kvůli zhoršené epidemiologické situaci. To samozřejmě může ovlivnit míru venkovních oslav.

Frustrace z omezení

Teoreticky však může aktuální situace mít zcela opačný vliv. Omezení, která se nás v tomto roce všech velmi výrazně dotkla, zákaz řady činností atd. může v lidech vzbuzovat pocit vyčerpání a frustrace, a je možné, že u některých to povede k záměrnému oslavování “na plno” a to na úkor všech zákazů a opatření.

Hodnocení bude složité

Jak jsme si popsali v předchozím textu, na kvalitu ovzduší má vliv řada dalších faktorů, a tak nikdy není snadné hodnotit vliv konkrétní aktivity, v tomto případě odpalu zábavní pyrotechniky. Zároveň je z předchozího textu patrné, že letošní rok bude hodnocení ještě složitější a bude na něj mít vliv i řada dalších spíše sociálních a behaviorálních faktorů. 

Situaci budeme bedlivě sledovat a v prvních dnech nového roku Vám pak přineseme předběžné hodnocení a srovnání kvality ovzduší na přelomu let 2020/2021 a let předchozích.

Více informací

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář