Rok 2020 očima ČHMÚ – co se událo a co jsme Vám letos nabídli – prostřednictvím textu a časové osy7 min čtení

Rok 2020 očima ČHMÚ – co se událo a co jsme Vám letos nabídli – prostřednictvím textu a časové osy7 min čtení

Máme před sebou poslední týden roku 2020. Roku, který byl pro všechny z nás jiný, než na jaký jsme zvyklý. Přes všechny různé komplikace, které i nám pandemie koronaviru způsobila, jsme tu byli celý rok pro Vás a poskytovali v co nejvyšší možné míře veškeré naše služby. Na konci tohoto příspěveku si ukážeme mj. časovou osu s některými zajímavými událostmi souvisejícími buď přímo s ČHMÚ nebo s jeho obory zájmu.

Je to přibližně rok, co se světem začala šířit informace o výskytu nové formy koronaviru v Číně. Tehdy asi nikoho z nás nenapadlo, jak zásadně tento virus ovlivní celosvětovou společnost. Nehledě na názor každého z nás na celou pandemii, se všemožná opatření a omezení dotkla každého z nás.

Na ČHMÚ jsme podobně jako v jiných organizacích přijali řadu opatření a změnili některé postupy. Tam, kde to z charakteru práce bylo možné, se činnost některých pracovníků přesunula na home office, aby se minimalizoval počet lidí fyzicky přítomných na jednotlivých pracovištích. Byli jsme nuceni zrušit řadu akcí, a to včetně tradičního každoročního dne otevřených dveří. Ve velké míře se na celém ČHMÚ rozšířila komunikace prostřednictvím online komunikačních platforem, které z velké části nahradily osobní setkávání. Z praxe jsme si vyzkoušeli, že tato komunikace nikdy zcela nenahradí fyzické setkání, na straně druhé se ukázalo, že v určitých případech je to lepší alternativa, která šetří čas a finance. Vzhledem k naší pozici v kritické infrastruktuře státu jsme vytvořili plán a různá záložní řešení v případě rozšíření virového onemocnění na konkrétních pracovištích. Přes všechny komplikace a neočekávané rychlé změny se nám však podařilo zajistit provoz během celého roku.

I když se mediální pozornost a pozornost všech z nás prakticky po celý rok upínala k pandemii koronaviru, udála se řada zajímavých věcí i zde na ČHMÚ a v oborech našeho předmětu zájmu (kvalita ovzduší, hydrologie, meteorologie a klimatologie). Následující souhrn v podobě infografické časové osy představuje některé z nich. Jedná se samozřejmě do jisté míry o subjektivní výběr, zajímavostí se odehrálo mnohem více.

Rok 2020

Počátek roku 2020 byl zejména v únoru charakteristický výrazně nadprůměrnými teplotami vzduchu, takřka dvojnásobným srážkovým úhrnem ve srovnání s normálem a Českou republikou se také prohnaly dvě významné vichřice.

V březnu byl poprvé vyhlášen nouzový stav. ČHMÚ se na jaře intenzivně věnoval například hodnocení vlivu pandemie a s ní souvisejícím omezením dopravy, zvýšeným pobytem v domácnostech apod. na kvalitu ovzduší.

V červnu nám opět na některých místech velmi výrazně pršelo a to vedlo k vyhlášení povodňových stupňů na řadě toků. Navíc to nebylo tento rok naposledy a bohatý srážkový úhrn, především na Moravě a ve Slezsku, byl zaznamenán také na podzim.

ČHMÚ také představil v průběhu roku některé novinky, jako například nový radarový produkt lépe reflektující, kde opravdu prší, byly instalovány tři nové windprofilery, na konci roku vyšla v nakladatelství ČHMÚ nová publikace pojednávající o historii oborů zájmu ČHMÚ, začal být vytvářen tzv. Pylový semafor a ČHMÚ se stal hlavním řešitelem dvou velmi významných projektů zaměřených na kvalitu ovzduší (Aramis) a vliv sucha a klimatické změny v Česku (Perun).

Když náš úhel pohledu rozšíříme na celý svět, pak už je v tuto chvíli jasné, že bude rok 2020 globálně opět výrazně teplotně nadprůměrný. Jak ukázala data z programu Copernicus, na konci listopadu byl rok 2020 spolu s rokem 2016 nejteplejší za dobu měření. Jaká bude konečná bilance v tuto chvíli ještě nemůžeme říci, ale je jasné, že trend postupného globálního oteplování pokračuje.

Náš blog

Na těchto stránkách naší pobočky jsme Vám v průběhu roku nabídli více než 100 příspěvků (což je více než kterýkoliv rok předchozí), za což patří dík všem, kteří se na tvorbě těchto příspěvků podíleli a to ve svém volném čase a zcela dobrovolně.

Nabídli jsme Vám několik rozhovorů poskytujících zajímavé informace i odhalujících něco z pozadí fungování ústavu.

Přinesli jsme několik reportáží z terénu včetně videomateriálu, například z říjnových povodní.

Jarní informace o vlivu pandemie koronaviru na kvalitu ovzduší získaly během několika dní desítky tisíc přečtení a byly citovány nejsledovanějšími zpravodajskými médii v České republice. Co se kvality ovzduší týče, vzbudil velký zájem i příspěvek hodnotící vliv odpalování pyrotechniky na kvalitu ovzduší první den v roce.

Určitou novinkou v tomto roce byla řada infografik, které jsou velmi oblíbené díky faktu, že přehlednou a atraktivní formou podávají nejdůležitější informace. Každý měsíc jsme například přinášeli informace o stavu povrchových vod v území zájmu pobočky Brno.

Ani tento rok pak nechyběly zajímavé kvízy, které každému z Vás umožnili procvičit si své znalosti, či se dozvědět něco nového v oblasti meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší.

V neposlední řadě jsme také vytvořili několik zajímavých aplikací. Tou první je v ČR jedinečná interaktivní aplikace pro poznávání řek v České republice. V aplikaci najdete celkem 295 toků v České republice. Ty jsou navíc roztříděny podle obtížnosti (tento parametr je do jisté míry subjektivní, jedná se o naše subjektivní hodnocení) od 1 (nejlehčí) po 5 (nejobtížnější) a podle regionu v ČR. Aplikace obsahuje režim učení i režim testování. Další zajímavou aplikaci je aplikace pro srovnání emisí z vytápění pro jednotlivé typy kotlů, která odhaluje obrovské rozdíly a poukazuje na to, jak může každý z nás přispět k lepšímu ovzduší v České republice. Na podzim jsme pak představili novou interaktivní mapu kvality ovzduší v ČR, která ukazuje aktuální koncentrace znečišťujících látek na jednotlivých stanicích imisního monitoringu.

Rok 2021

Jaký bude rok příští v tuto chvíli neví nikdo z nás. Je jasné, že minimálně jeho začátek se bude nést v duchu průběhu roku 2020. Budeme doufat, že se situace co nejdříve po všech stránkách uklidní. Budeme se nadále snažit poskytovat vysoký standard služeb a v hlavě máme i řadu novinek a plánů, které bychom chtěli v průběhu roku příštího a dalších realizovat, a to jak po stránce naší odborné činnosti, edukačních materiálů, mediálních výstupů či prezentace ústavu..

 

Za celou pobočku Brno, potažmo celý ústav, Vám přeji krásné svátky, hodně úspěchu do nového roku a v neposlední řadě samozřejmě pevné zdraví!

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář