Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – listopad 20201 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – listopad 20201 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné listopadové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 238 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost nad dlouhodobým průměrným průtokem (60 stanic) a jen 10 stanic bylo pod normálem (VD Opatovice – Malá Haná, Vyškov – Haná, Otaslavice – Brodečka, VD Fryšták – Fryštácký potok, VD Nová Říše – Řečice, Jemnice – Želetavka, Výrovice – Jevišovka, Božice – Jevišovka a VD Koryčany a Kyjov na Kyjovce).

Stupně povodňové aktivity byly v průběhu listopadu překročeny na 6 stanicích, ale jednalo se jen o překročení 1. SPA. SPA byl překročen ve stanicích Borovnice (Svratka), Dalečín (Svratka), Veverská Bítýška, Brno – Poříčí (Svratka), VD Nové Mlýny (Dyje) a Ladná (Dyje).

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář