Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – listopad 2020

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné listopadové průtoky ze 70 hodnocených stanic odpovídaly 238 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010). U většiny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost nad dlouhodobým průměrným průtokem (60 stanic) a jen 10 stanic bylo pod normálem (VD Opatovice – Malá … Číst dálHydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – listopad 2020

Sdílet