Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – srpen 20201 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – srpen 20201 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné srpnové průtoky ze 72 hodnocených stanic odpovídaly 157 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Stavy vodních toků oproti minulému měsíci klesly jen mírně. U více jak poloviny sledovaných vodních toků byla jejich vodnost pod dlouhodobým průměrným průtokem (38 stanic). Pod hranicí sucha byla jen Dřevnice v profilu Kašava nad nádrží, ale měření v této stanici je ovlivněno. 33 stanic se drželo stále nad normálem, a to především stanice na Svitavě, Svratce, Oslavavě a spodní Jihlavě, kde spadlo nejvíce srpnových srážek.

Srpen byl srážkově poměrně vydatný, stupně povodňové aktivity byly v průběhu měsíce překročeny na 20 stanicích, ale ve většině případů byl překročen jen 1. SPA. Jednalo se především o stanice korespondující s těmi, které mají nadnormální stav, tedy stanice na Svitavě, Svratce a Jihlavě. 2. SPA byl překročen jen krátce na stanici Brno – Poříčí. Vyhodnocení vychází z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář