Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – červenec 20201 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – červenec 20201 min čtení

Hydrologická situace na tocích, spadajících do územní působnosti pobočky Brno, byla po stránce vodnosti toků příznivá. Průměrné červencové průtoky ze 72 hodnocených stanic odpovídaly 163 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010). Pro srovnání loňské červencové průtoky odpovídaly jen 35 % dlouhodobého měsíčního průtoku.

Po povodních z předešlého měsíce se hladiny řek dostávají pomalu na normální stav. Nad dlouhodobým průměrným průtokem se držely především toky na Vysočině a toky odvodňující Drahanskou vrchovinu, celkem 45 stanic. Pod normálem jich bylo 27, a to hlavně stanice na tocích ve východní části území.

Opět byly překročeny stupně povodňové aktivity, ale jednalo se spíše o dozvuky z červnových povodňových událostí, kdy nyní byly zvýšené průtoky především ve stanicích pod nádržemi, které byly díky povodním plné. Z červencových srážek se více rozvodnila pouze Řečice, jejíž kulminační průtok dosahoval úrovně 2 – 5leté povodně, a to 14. 7., v profilu Nová Říše nad nádrží.

Veškeré výstupy jsou z operativních dat.

Sdílet

Napsat komentář