Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – červen 20202 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – červen 20202 min čtení

Červen byl srážkově velmi vydatný, hladiny vodních toků na řadě stanic dosahovaly povodňových stavů prakticky, a to na celém území brněnské pobočky. Níže uvedená data vychází z operativních dat. Průměrné červnové průtoky ze 72 hodnocených stanic odpovídaly 215 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010). Celkem 59 stanic bylo v měsíčním průměru nad normálem a jen 13 stanic jej nedosáhlo, což je pro toto období neobvyklé a pro start léta příznivé.

Bylo zaznamenáno několik povodňových událostí. První SPA byly překročeny hned na začátku měsíce (7. – 8. 6), zasaženo bylo hlavně povodí Želetavky, méně pak povodí horní Svratky. Druhá vlna přišla o týden později, kdy se k horní Svratce přidala Haná a Olšava. Nejvyšší průtoky byly evidovány v závěru měsíce, rozvodněny byly téměř všechny sledované toky. 3. SPA byl dosažen ve stanicích Polkovice (Valová), Otaslavice (Brodečka), Velká nad Veličkou (Velička), Strážnice (Velička), Borovnice (Svratka), Jimramov (Fryšávka), Dalečín (Svratka). Celkem byl SPA překročen na 44 stanicích.

Počet překročení SPA

1. SPA 2. SPA 3. SPA
74 22 8

Jednou z charakteristik velikosti povodní je určení jaké N-letosti dosáhla kulminace, tzn. určení jednou za kolik let se daný průtok pravděpodobně ve stanici vyskytne. Zhruba polovina povodňových průtoků nedosahovala ani 1-leté vody, 40 % průtoků se pohybovalo mezi 1 – 2 letou vodou a jen 6 stanic dosáhlo vyšší N-letosti.

Q20 Q10 Q5
Velká nad Veličkou Strážnice (Velička) VD Nová Říše
Jemnice
Brankovice
Kyjov

Celkově červen přinesl hodně vody, která v krajině chyběla. Vodnost toků se dostala nad normální stav a i vodní nádrže mohly doplnit zásoby, kterých se jim po zimě nedostávalo.

Sdílet

Napsat komentář