Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – květen 20201 min čtení

Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno – květen 20201 min čtení

Opět jsme si pro Vás připravili měsíční vyhodnocení hydrologické situace za uplynulý měsíc květen, a to na tocích spadajících do územní působnosti pobočky Brno. Veškeré výstupy vychází z operativních dat.

Květen byl oproti předchozím měsícům srážkově vydatnější, ale hladiny řek se zvedly jen mírně. Průměrné květnové průtoky hodnocených stanic odpovídaly 30 % dlouhodobého měsíčního průtoku (1981-2010).

Průtoky většiny stanic (68) se pohybovaly pod dlouhodobým průměrným průtokem z let 1981-2010. Na hranici normálu byla jen stanice Kyjov. Pod hranicí hydrologického sucha byly 3 stanice. VD Nová Říše na Řečici Mohelno na Jihlavě a stanice Travní dvůr na Dyji, která je dlouhodoběji ovlivněna manipulacemi na VD Znojmo.

Sdílet

Napsat komentář