Měření kvality ovzduší na pobočce Brno3 min čtení

Měření kvality ovzduší na pobočce Brno3 min čtení

Od poloviny května probíhá přímo v areálu pobočky ČHMÚ Brno rozsáhlé měření kvality ovzduší v rámci projektu identifikace zdrojů znečišťování atmosféry (PIZZA). Jaké látky měříme? Jak dlouho bude měření probíhat?

V areálu pobočky ČHMÚ Brno se kvalita ovzduší monitoruje již desítky let, v současné době je zde však umístěn pouze vzorkovač, který v denním kroku zaznamenává koncentrace prachových částic PM10. Brno-Kroftova je dopravní lokalita v těsné blízkosti přiléhající komunikace, ulice Kroftovy.

V rámci projektového měření pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší byla původně zvolena lokalita Brno-Koliště, bohužel vzhledem k organizačním problémům se zajištěním pozemku a přípojky elektřiny, což bylo také ovlivněno nouzovým stavem v ČR, byla nakonec vybrána tato alternativní lokalita.

Měření zde probíhá od čtvrtka 14. 5. a bude trvat až do 10. 8. Následně bude provedena další kampaň v topné sezóně se začátkem na přelomu podzimu a zimy tohoto roku.

Rozsah měření je velmi komplexní a jedinečný, v areálu se nyní kromě stacionárního vzorkovače, který zde měří rutinně, nachází pět totožných vzorkovačů, dále jeden nízkoobjemový na vzorkování pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem a před vchodem ještě kompletně vybavený měřící vozík, který monitoruje řadu znečišťujících látek kontinuálně v 10minutovém kroku. Meteorologické parametry, které je vozík také schopný měřit, vozíkem nesledujeme, jelikož je přímo v areálu ČHMÚ Brno profesionální meteorologická stanice oddělení meteorologie a klimatologie, ze které můžeme použít data.

Měřící vozík před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

Přehled některých z monitorovaných látek:

 • suspendované (prachové) částice PM10
 • suspendované (prachové) částice PM2,5
 • suspendované (prachové) částice PM1
 • početní koncentrace částic ve více než 60 velikostních frakcích
 • oxid dusičitý (NO2)
 • oxid dusnatý (NO)
 • oxidy dusíku (NOx)
 • oxid uhelnatý (CO)
 • oxid siřičitý (SO2)
 • přízemní ozon (O3)
 • těžké kovy (např. nikl, kadmium, olovo a arsen)
 • EC/OC (elementární a organický uhlík)
 • částice na polykarbonátovém filtru (pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo[a]pyren) včetně organických markerů znečištění (picen, reten, koronen)
 • další organické markery (levoglukosan, hopany, cholestany)
 • kationty a anionty
 • vzorek pro analýzu XRF

Meteorologické prvky:

 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu
 • rychlost větru
 • směr větru
 • množství srážek
Řada vzorkovačů před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

Cílem projektu je pomocí rozsáhlého měření a pokročilých metod hodnocení vyhodnotit například podíl jednotlivých zdrojů jako je vytápění, doprava či průmysl v dané lokalitě. Totožné měření je ve shodné období prováděno na dalších dvou místech v České republice – v Hradci Králové a v Olomouci.

Řada vzorkovačů před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář