Měření kvality ovzduší na pobočce Brno3 min čtení

Měření kvality ovzduší na pobočce Brno3 min čtení

Od poloviny května probíhá přímo v areálu pobočky ČHMÚ Brno rozsáhlé měření kvality ovzduší v rámci projektu identifikace zdrojů znečišťování atmosféry (PIZZA). Jaké látky měříme? Jak dlouho bude měření probíhat?

V areálu pobočky ČHMÚ Brno se kvalita ovzduší monitoruje již desítky let, v současné době je zde však umístěn pouze vzorkovač, který v denním kroku zaznamenává koncentrace prachových částic PM10. Brno-Kroftova je dopravní lokalita v těsné blízkosti přiléhající komunikace, ulice Kroftovy.

V rámci projektového měření pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší byla původně zvolena lokalita Brno-Koliště, bohužel vzhledem k organizačním problémům se zajištěním pozemku a přípojky elektřiny, což bylo také ovlivněno nouzovým stavem v ČR, byla nakonec vybrána tato alternativní lokalita.

Měření zde probíhá od čtvrtka 14. 5. a bude trvat až do 10. 8. Následně bude provedena další kampaň v topné sezóně se začátkem na přelomu podzimu a zimy tohoto roku.

Rozsah měření je velmi komplexní a jedinečný, v areálu se nyní kromě stacionárního vzorkovače, který zde měří rutinně, nachází pět totožných vzorkovačů, dále jeden nízkoobjemový na vzorkování pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem a před vchodem ještě kompletně vybavený měřící vozík, který monitoruje řadu znečišťujících látek kontinuálně v 10minutovém kroku. Meteorologické parametry, které je vozík také schopný měřit, vozíkem nesledujeme, jelikož je přímo v areálu ČHMÚ Brno profesionální meteorologická stanice oddělení meteorologie a klimatologie, ze které můžeme použít data.

Měřící vozík před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

Přehled některých z monitorovaných látek:

 • suspendované (prachové) částice PM10
 • suspendované (prachové) částice PM2,5
 • suspendované (prachové) částice PM1
 • početní koncentrace částic ve více než 60 velikostních frakcích
 • oxid dusičitý (NO2)
 • oxid dusnatý (NO)
 • oxidy dusíku (NOx)
 • oxid uhelnatý (CO)
 • oxid siřičitý (SO2)
 • přízemní ozon (O3)
 • těžké kovy (např. nikl, kadmium, olovo a arsen)
 • EC/OC (elementární a organický uhlík)
 • částice na polykarbonátovém filtru (pro analýzu skenovacím elektronovým mikroskopem)
 • polycyklické aromatické uhlovodíky (např. benzo[a]pyren) včetně organických markerů znečištění (picen, reten, koronen)
 • další organické markery (levoglukosan, hopany, cholestany)
 • kationty a anionty
 • vzorek pro analýzu XRF

Meteorologické prvky:

 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu
 • rychlost větru
 • směr větru
 • množství srážek
Řada vzorkovačů před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

Cílem projektu je pomocí rozsáhlého měření a pokročilých metod hodnocení vyhodnotit například podíl jednotlivých zdrojů jako je vytápění, doprava či průmysl v dané lokalitě. Totožné měření je ve shodné období prováděno na dalších dvou místech v České republice – v Hradci Králové a v Olomouci.

Řada vzorkovačů před pobočkou ČHMÚ Brno. Foto: Jáchym Brzezina

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

2 komentáře u “Měření kvality ovzduší na pobočce Brno

 1. Dobrý den, je krásné, že máte takové přístrojové vybavení ale na sídlišti Brno – Vinohrady je neustále cítit zápach da se říct 24 hod. denně a světe div se ni se neděje. Firmy s velkou ekologickou zátěží to tu znečišťujících dál. Můžete mi vysvětli v tom případě na co to všechno to přístrojové vybavení je? A nebude se tedy ptát k čemu to všechno je.
  Děkuji za vysvětlení…

  • Hezký den,
   k tomu co píšete několik věcí:
   1) rozčilujete se, že se nic neděje, ale vy jste nám už něco opakovaně hlásil a my Vás ignorovali? Trochu mi vadí způsob jakým to oznamujete ve chvíli, kdy nám přímo jste nikdy nic neříkal – tudíž Vám tam těžko můžeme poslat techniku, když o problému nevíme (jestli jste to hlásil jinde, tak ok, ale u mě si nikdo na Vinohrady nestěžoval).
   2) pokud chcete v určité lokalitě provést měření máte víceméně dvě možnosti. Tou první je obrátit se přímo na nás, což není problém a je to řešení, bohužel v takovém případě to pro Vás bude relativně finančně nákladné řešení. Druhou, asi přijatelnější variantou, je obrátit se na některý městský orgán, ať už Magistrát města Brna či například Českou inspekci životního prostředí. Oni se budou danou věcí zabývat a pokud naznají, že je třeba provést měření, osloví nás, v takovém případě byste takovouto službu nehradil. Jde o to, že my jsme tu opravdu víceméně jen na to měření, nemáme možnost komukoliv cokoliv přikazovat, řešit nějaké prohřešky apod. Od toho jsou tu jiní, kteří našich služeb využijí pro měření. Takže někde nahlásit, oni naznají, co s tím, pokud budou chtít provést měření, osloví ČHMÚ. ČHMÚ provede měření a udělá vyhodnocení formou odborné zprávy, tu předá zadavateli. Ten dále zváží, co s tím, jak to řešit. To už opět není přímo na nás. My dáváme jen data a nějaká doporučení a hodnocení.

Napsat komentář