Může úsek kvality ovzduší ČHMÚ měřit koncentrace virových částic v ovzduší?4 min čtení

Může úsek kvality ovzduší ČHMÚ měřit koncentrace virových částic v ovzduší?4 min čtení

Koronavirus – téma číslo jedna pro všechna světová media v posledním měsíci. Můžeme našimi přístroji jakkoliv pomoci – tak zněl dotaz jednoho z občanů, který mi dorazil do mailu a protože je možné, že se objeví další podobné od dalších občanů, rozhodl jsem se napsat odpověď veřejně.

Shrnutí

  • úsek kvality ovzduší se zabývá monitoringem konkrétních chemických látek v ovzduší nikoliv analýzou všeho, co se v ovzduší v daný moment nachází
  • monitorujeme také koncentraci částic, ale v tomto případě se jedná o tzv. suspendované částice, které neznamenají “virové částice”
  • v případě částic nejsme schopni v reálném čase zjišťovat jejich konkrétní složení a v následných analýzách opět hledáme konkrétní látky, jako např. těžké kovy či polycyklické aromatické uhlovodíky
  • měření koncentrace konkrétní látky vyžaduje specializovaný přístroj založený na různých principech měření v závislosti na konkrétní látce a nápodobně zjišťování, zda je člověk nakažen koronavirem, je nutné provádět ve specializovaných laboratořích, specializovanými přístroji a výsledek není k dispozici okamžitě

Dostal jsem již dotaz, jak na tuto situaci bude reagovat úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Odpověď je v tomto směru bohužel jednoduchá – “odborně nijak”. Zabýváme se měřením znečišťujících látek v ovzduší a to jasně definovanými metodami a specializovanými přístroji.

Toto měření si nelze představit jako měření a identifikace všeho, co se v ovzduší nachází a už vůbec ne částic tak malých a speciálních, jako jsou viry konkrétního typu. V ovzduší hledáme konkrétní chemické látky či suspendované (prachové) částice, ale slovo “částice” zde má zcela odlišný význam od “virové částice”, v případě koronaviru jednovláknového řetězce RNA v obalu o velikosti zhruba 125 nm. Zjistit, zda je člověk infikován, není snadný proces a rozhodně nejde provádět okamžitě, na výsledky je nutné si počkat i u specializovaného vyšetření k tomuto účelu určenému.

Naše automatické stanice imisního monitoringu monitorují koncentrace konkrétních chemických látek (např. NO2, NO, SO2, O3). Každá z látek je svým způsobem specifická a proto měření probíhá různými přístroji, které pracují na různých principech v závislosti na konkrétní látce.

Kromě toho monitorujeme na automatických stanicích také koncentrace suspendovaných částic, ale v tomto případě zjišťujeme pouze koncentraci částic o určité velikosti, nikoliv jejich složení. Složení částic monitorujeme na manuálních stanicích, z těch ale máme data pouze ve 24h intervalu, navíc v nich následně opět hledáme pouze konkrétní látky, jako např. těžké kovy či polycyklické aromatické uhlovodíky.

I v případě, že bychom čistě hypoteticky byli schopni koncentrace virů v ovzduší zjišťovat, byla by tato informace malého významu – naše stanice jsou umístěny výhradně ve venkovních prostorách, často ne nepřístupných místech, jako např. na letištích či v uzavřených areálech venku. A i kdybychom hypoteticky nějakou koncentraci zaznamenali, stále nám to neřekne nic o tom, kde se taková infekce dále šíří, kdo se mohl nakazit apod.

Rovněž vyhodnocování zdravotních rizik spojených se znečištěným ovzduším (a to se bavíme o standardních znečišťujících látkách) přísluší jiným institucím, jako jsou například zdravotní ústavy.

Ačkoliv tedy jsme pracoviště, jehož náplní je monitorovat, co se nachází v ovzduší, v tomto konkrétním případě nemáme, jak bychom v současné situaci mohli svým měřením pomoci, ačkoliv se paradoxně hrozba v podobě koronaviru na kvalitě ovzduší podepsala – ale to až v dalším článku.

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář