Hrozba může mít i pozitivní dopady – aneb vliv koronaviru na kvalitu ovzduší3 min čtení

Hrozba může mít i pozitivní dopady – aneb vliv koronaviru na kvalitu ovzduší3 min čtení

O koronaviru se mluví téměř výhradně v negativním světle, což je samozřejmě pochopitelné. Šíření epidemie koronaviru však má i určité pozitivní dopady, jak si ukážeme v tomto článku na zajímavých fotografiích od NASA a ESA. Ačkoliv se tedy samozřejmě nejedná o žádoucí způsob snižování emisí, přesto lze na tomto příkladu dobře ilustrovat, co a jak kvalitu ovzduší ovlivňuje.

Šíření epidemie koronaviru v Číně vedlo k mnohým opatřením, které zahrnují zastavení výroby v řadě provozoven a továren, ale i výrazné až úplné omezení dopravní infrastruktury. Řada těchto omezení omezuje významné zdroje znečišťování ovzduší. Americká vesmírná agentura (NASA) a Evropská vesmírná agentury (ESA) nyní zveřejnily satelitní snímky Číny, na kterých je vidět dramatický pokles koncentrací oxidu dusičitého nad Čínou. Právě NO2 je látkou produkovanou spalováním fosilních paliv, ve velké míře dopravou, ale i v řadě průmyslových podniků. Nelze s jistotou říci, zda je pokles spojen výhradně v důsledku opatření proti šíření koronaviru, z velké míry na tom ale tato opatření vliv určitě mají.

Následující dvě mapy ukazují koncentrace oxidu dusičitého (NO2). První mapa (nalevo) ukazuje souhrn za období 1. až 20. ledna (v období před karanténou) a napravo z období od 10. do 25. února (období probíhající karantény). Snímek pochází z družice Sentinel-5 Evropské vesmírné agentury.

Důkazem o příčině poklesu je i to, že odborníci z NASA poukázali na fakt, že k poklesu docházelo postupně, nejprve v oblasti čínského Wuhanu, epicentra nákazy, odkud se virus šířil dále. Fei Liu, výzkumná pracovnice specializující se na kvalitu ovzduší z NASA, potvrdila, že se jedná o první případ tak dramatického poklesu v tak velké oblasti v důsledku konkrétní události, s jakým se kdy setkala. Vzpomněla také na určitý pokles v roce 2008 spojený s globální ekonomickou krizí, ten však byl velmi postupný a ne tak dramatický.

Další mapa zobrazuje dvě sady tří dvoutýdenních období. Jedno na začátku roku 2019, druhé na začátku roku 2020. Čínský Nový rok se slaví v různé dny, v roce 2019 to bylo 5. února, v roce 2020 již 25. ledna. Obecně platí, že před koncem roku některé podniky a továrny zavírají v rámci oslav blížícího se nového roku. Po ukončení oslav pak koncentrace výrazně narůstají. Obě srovnání ukazují významný nárůst koncentrací NO2 v době Nového roku v roce 2019 a naopak kompletní absenci nárůstu a velmi dobrý stav ovzduší v roce 2020 po všechny tři dvoutýdenní periody.

Hlavním zdrojem NO2 v České republice je právě doprava, v případě jejího výrazného omezení by se tedy rovněž dal očekávat významný pokles koncentrací NO2. Naopak v případě suspendovaných (prachových) částic je hlavním zdrojem lokální vytápění domácností, které v případě delšího pobytu lidí v domácnosti může být naopak intenzivnější. Konkrétní trend pro konkrétní znečišťující látku tedy bude vždy záležet na podílu jednotlivých zdrojů v dané lokalitě.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář