Průběh srážkových úhrnů v České republice 1961-20191 min čtení

Průběh srážkových úhrnů v České republice 1961-20191 min čtení

Dlouhodobě můžeme říci, že se množství srážek na území České republiky jako celku nemění. Jsou zde samozřejmě velké meziroční rozdíly, právě na to se zaměřila naše nová infografika.

Laicky můžeme říci, že jeden rok prší více a jiný méně, v dlouhodobém průměru ale změny nepozorujeme. Případné velmi slabé trendy nejsou statisticky významné. Dlouhodobě platí, že v naprosto drtivé většině roků zaznamenáváme největší úhrn srážek v létě (červen-srpen). Naopak nejméně jich bývá v zimě.

Značné rozdíly jsou také v jednotlivých částech země, obecně nejvíce prší ve vyšších nadmořských výškách, naopak nejméně v nížinách, ale každé místo je třeba hodnotit individuálně.

Meziroční rozdíly můžou být výrazné, v nejsušší rok 2003 napršelo pouze 58 % srážek ve srovnání s rokem nejdeštivějším. U měsíčních součtů jsou rozdíly ještě významnější, dokonce můžou být měsíce, kdy víceméně vůbec neprší. Stalo se tak například v listopadu 2011, kdy v průměru na území ČR napadl 1 mm srážek. To je ale republikový průměr, byla místa, kde nepršelo vůbec. Raritou však není ani opačný extrém, tedy dvojnásobek a více srážek ve srovnání s měsíčním průměrem.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář