Rok 2019 – infografické shrnutí PM102 min čtení

Rok 2019 – infografické shrnutí PM102 min čtení

Podle dostupných údajů můžeme v roce 2019 vidět výrazný pokles (o 80 %) v počtu automatických stanic imisního monitoringu s překročeným 24h imisním limitem pro prachové částice PM10.

O prachových částicích PM10 jsme zde na blogu psali již mockrát. K dispozici již jsou tzv. operativní data, tedy data, která sice ještě neprošla všemi cykly verifikačního procesu (kontroly dat), ale s největší pravděpodobností se příliš měnit nebudou. Do shrnutí nejsou zahrnuty manuální stanice, kterých je menšina a ze kterých se data získávají zpětně později a nejsou k dispozici v reálném čase.

24h imisní limit pro částice PM10 je stanoven na hodnotu 50 µg/m3 a limit se považuje za překročený v případě, že je dní s vyšší průměrnou koncentrací než 50 µg/m3 více než 35. Souhrnná zpráva z ledna 2019 uvádí, že došlo k překročení na 40 % stanic (42 ze 106). Obdobná zpráva z letošního ledna však uvádí překročení stejného limitu pouze na 10 stanicích ze 120, což činí 8 % a znamená celkový pokles o 80 %. Vůbec nejvíce překročení zaznamenala stanice Věřňovice v okrese Karviná (74 překročení, tedy více než dvojnásobek povoleného limitu). Nelichotivé druhé místo obsadila brněnská stanice Zvonařka, která ale byla v tomto roce výrazně lokálně ovlivněna stavební činností, jak jsme psali podrobně v minulých příspěvcích.

Automatické stanice imisního monitoringu s překročeným 24h imisním limitem PM10 v roce 2019:

  1. Věřňovice (74)
  2. Brno-Zvonařka (64)
  3. Ostrava-Radvanice ZÚ (57)
  4. Ostrava-Českobratrská (hot spot) (47)
  5. Hranice (46)
  6. Rychvald (40)
  7. Ostrava-Přívoz (39)
  8. Karviná (36)
  9. Ostrava-Radvanice OZO (36)
  10. Kladno-Švermov (36)

Hlavním zdrojem emisí suspendovaných částic PM10 v České republice je lokální vytápění domácností, tedy topení v domácích kotlech na tuhá paliva (uhlí, dřevo apod.). Množství emisí z tohoto zdroje zcela jednoznačně převyšuje například emise z velkých průmyslových provozů či automobilové dopravy.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář