Poslední terénní měření aplikovaných hydrologů v roce 20194 min čtení

Poslední terénní měření aplikovaných hydrologů v roce 20194 min čtení

Při zpracovávání hydrologických objednávek nejčastěji aplikovaní hydrologové počítají M-denní a N-leté průtoky. Mimo další náplň je v současné době důležitá aktualizace rozvodnic. Co více se děje v hydrologii si můžete přečíst zde.

Jedním z podkladů pro vypracovávání hydrologických posudků, povodňových zpráv, či zpráv o suchu je terénní průzkum. Na jeden takový jsme se vydali v pondělí 16. 12. Potřebovali jsme zjistit průtok v Lysickém potoce v Bořitově, kvůli dalším úkolům vodnost zdrojnic Hloučely, vodnost Zábrany a Hloučely u soutoku, stav přítoku Otínskového potoka u Skřípova a v neposlední řadě stav rekonstrukce vodoměrné stanice poblíž Stražiska.

První zastávkou byl profil na Lysickém potoce v Bořitově. Když jsme přijížděli, nejbližší krajina vypadala zmrzle, nad poli se válela mlha a my si říkali, že by v takovém počasí ani psa nevyhnal… Po výstupu z auta nás překvapil solidní „zápach“, v korytě toku to hrálo všemi barvami a já si jen říkala, kam jsme to zase vlezli…

Obr. 1 Lysický potok v Bořitově

Ani pod soutokem Lysického potoka a Žerůtského potoka to nebylo o moc lepší. Když jsme viděli ten černý oblak, který se pod hladinou vytvořil, tak jsme si říkali, aby to tak ty holinky vydržely.

Obr. 2 Hledání profilu pro měření průtoků hydrometrickou vrtulí v Lysickém potoce v Bořitově

Co na tu čistotu vody říct? … jeden by brečel

Pak jsme si ale zvedli náladu. Dojeli jsme ke křížku jižně od Brodku u Konice, odkud jsme zamířili do pramenné oblasti Hloučely. Zde jsme měřili vydatnost obou zdrojnic a těšili se výhledu na štěrkovitá koryta plná říčního dřeva a opadu.

Obr. 3 Pramenná oblast Hloučely, kde jsme měřili vodnost obou zdrojnic (cca 0,9 l/s a 1,4 l/s)

Dále nás zajímalo, o kolik se bude lišit průtok Hloučely u soutoku se Zábranou u Lipovského Mlýna (u obce Lipová). Hloučela nad soutokem se Zábranou má necelých 9 km2. Zábrana nad soutokem s Hloučelou má cca 18 km2. Z toho teoreticky vyplývá, že v Zábraně bychom měli naměřit vyšší průtok než v Hloučele. A ano, opravdu tomu tak je. V toku Zábrana jsme naměřili cca 37 l/s a v Hloučele cca 14 l/s. Je však otázkou, proč se dál po soutoku uvádí název toku Hloučela. Je to asi podobný případ jako to, že Vltava končí soutokem v Mělníku a dál se tok nazývá Labe.

Obr. 4 Soutok toku Zábrana a Hloučely u obce Lipová

Nenechte se zmást, ale někdy i mapy neříkají úplně pravdu. Potřebovali jsme zjistit, jak je to s jedním pramenem vodního toku, abychom mohli správně upravit rozvodnici. Uprostřed následujícího obrázku vidíte kruh, ve kterém je vodní tok (modře), rozvodnici (červeně) – (rozvodnice se určuje jako hranice povodí). Z mapy je zřejmý problém, že tok teče přes sedlo, kterým má být vedena rozvodnice. Museli jsme tedy zjistit, jak to je.

Obr. 5 Přehledová mapa k pramenné oblasti přítoku Otínskového potoka

V terénu jsme zjistili, že tok začíná „v sedle“ a pokračuje SZ směrem. Na opačnou stranu roste pouze liniová vegetace bez vyvinutého koryta. Díky ochotným kolegům z ČÚZK, kteří nám slíbili opravu, budeme moci rozvodnici vést sedlem.

Obr. 6 Liniová vegetace na hranici rozvodnic mezi Otínskovým potokem a Romže

Poněkud zmrzlí jsme se těšili do vyhřátého auta a vydali se k vodoměrné stanici ve Stražisku. Průtoky v tocích mohou být ovlivňovány různě. Jedním z příkladů může být rekonstrukce mostu přímo u stanice. Zde jsme zkontrolovali stav rekonstrukce mostu a zkontrolovali jsme, zda nebyl profil, vodočet či blízké okolí stanice nějak porušené. Tímto naše cesta za poznáním skončila a následně jsme jen trpělivě pozorovali přibývající tmu a ubíhající cestu do Brna.

Obr. 7 Vodoměrná stanice Stražisko

Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a vše dobré v novém roce!

Sdílet

Napsat komentář