Nový index kvality ovzduší4 min čtení

Nový index kvality ovzduší4 min čtení

Před dvěma dny byla představena nová metodika určování indexu kvality ovzduší. Změnila se nejen pravidla pro hodnocení, ale také index jako takový. V tomto článku si tedy ukážeme, co je nového a jak nový index chápat.

Co je to vlastně onen index kvality ovzduší, označovaný také zkratkou IKO? Jedná se o souhrnné hodnocení aktuálního stavu ovzduší v konkrétním místě. Bere tedy v potaz koncentrace všech znečišťujících látek a je také pro širokou laickou veřejnost výrazně jednodušší na interpretaci, než-li absolutní hodnota koncentrace určité látky.

Původní index spočíval v číselné škále 1-6, kde 1 představovala kvalitu ovzduší nejlepší, naopak 6 nejhorší. Nový index spočívá v kombinaci čísel a písmen a barevně je reprezentován barvami semaforu – zelená nejlepší, červená nejhorší.

Škála nového indexu kvality ovzduší:

1A velmi dobrá kvalita ovzduší
1B dobrá kvalita ovzduší
2A přijatelná kvalita ovzduší
2B
3A zhoršená kvalita ovzduší
3B špatná kvalita ovzduší

Výpočet

Na rozdíl od předchozího, se nový IKO počítá nikoliv z hodinových, ale z klouzavého průměru tříhodinových koncentrací znečišťujících látek. Konkrétně se jedná o koncentrace suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého (NO2) a oxidu siřičitého (SO2). V období od 1. dubna do 30. září vstupuje do indexu i parametr koncentrace přízemního ozonu (O3).

Interpretace

Nový index byl vytvořen v úzké spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem (SZÚ). Pro jednotlivé stupně také existují konkrétní doporučení pro běžnou i náchylnou populaci.

  • index 1A – ideální podmínky pro pobyt venku
  • index 1B – venkovní aktivity můžou být prováděny bez omezení
  • index 2A – pro citlivé skupiny osob může představovat nepatrné riziko vzniku obtíží pro velmi malý počet lidí, kteří jsou mimořádně citliví na znečištění ovzduší. Není třeba měnit své obvyklé venkovní aktivity, pokud nezaznamenáte příznaky jako je kašel nebo dráždění krku. Běžná populace může provozovat venkovní aktivity bez omezení.
  • index 2B – citlivé skupiny osob by měly zvážit snížení nebo odložení namáhavých činnosti venku, zejména pokud se zhorší jejich zdravotní stav nebo se objeví příznaky, jako je kašel a dráždění v krku. Běžná populace nemusí měnit své obvyklé aktivity ve venkovním prostředí.
  • index 3A – citlivé skupin osob by měly omezit namáhavé činnosti zejména ve venkovním prostředí, zvláště pokud se zhorší jejich zdravotní stav nebo se objeví příznaky jak je kašel a podráždění krku. Astmatici a lidé s chronickým onemocněním mohou mít potřebu častějšího použití úlevového léku. Všichni starší lidé a děti by měli omezit fyzickou aktivitu. Běžná populace by měla zvážit snížení nebo odložení namáhavé činnosti venku, pokud se objeví příznaky jako je kašel nebo podráždění krku.
  • index 3B – citlivé skupiny osob by měly zkrátit pobyt venku a vyhnout se při tom fyzické námaze. Astmatici a lidé s chronickým onemocněním mohou mít potřebu častějšího použití úlevového léku. Běžná populace by měla omezit namáhavou činnost venku, obzvláště pokud zaznamená jakékoliv nepříjemné pocity a příznaky jako se dráždění v krku, pálení očí, kašel apod.

Osoby se zvýšenou citlivostí

Zvýšená citlivost je dána věkem a zdravotním stavem daného jedince. Mezi citlivější skupiny lidí patří malé děti, těhotné ženy či starší osoby a osoby oslabené přítomností některých chronických onemocnění (např. chronický zánět průdušek, astma, obstrukční plicní nemoci, dlouhodobé potíže se srdcem apod.).

 

Nový index spolu s příslušnými 3h koncentracemi najdete nově na:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_ix_CZ.html

Stále jsou dostupné i hodinové koncentrace a to na původní adrese:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář