Kvalita ovzduší v Brně. Můžeme ji ovlivnit? – šestý ročník odborného diskuzního fóra – informace a video3 min čtení

Kvalita ovzduší v Brně. Můžeme ji ovlivnit? – šestý ročník odborného diskuzního fóra – informace a video3 min čtení

Odborníci z celé řady institucí se opět sešli v první polovině listopadu, aby projednali problematiku kvality ovzduší. Letošní ročník se mj. zabýval stavem znečištění, tím co můžeme a co děláme pro jeho zlepšení a na rozdíl od minulého roku bylo prezentací výrazně více.

Setkání se konalo 8. listopadu v prostorách kongresového sálu hotelu Avanti v Brně. Téma letošního ročníku znělo Kvalita ovzduší v Brně. Můžeme ji ovlivnit?.

Souhrn akce. Zdroj: Moravské hospodářství.

Úvodní slovo si vzal Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, který má na starosti životní prostředí. Ve svém příspěvku se zmínil například o projektu Brna, který má za cíl zvýšit počet zelených střech ve městech a jeho dosavadní výsledky a budoucí cíle. Po svém příspěvku ale bohužel musel z časových důvodů ihned odejít.

Panelový diskutéři, zprava: Ing. Martin Vaněček (vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Mgr. Petr Hladík (1. náměstek primátorky města Brna), Ing. Tomáš Helán (zástupce Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje) a Mgr. Jáchym Brzezina (vedoucí oddělení kvality ovzduší na ČHMÚ Brno). Zdroj: Moravské Hospodářství

Přednášky panelu

Ing. Martin Vaněček

Vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna hovořil zejména o odpadovém hospodářství a jeho důležitostí pro kvalitu ovzduší. V následné diskuzi se pak probírala rovněž problematika pálení v zahrádkách v Brně a jeho případný zákaz.

Ing. Tomáš Helán

Zástupce Jihomoravského kraje prezentoval výsledky studie zaměřené na situaci na stanici Brno-Zvonařka, kterou pro Jihomoravský kraj zpracovávalo oddělení kvality ovzduší ČHMÚ Brno a o které jste se již mohli dočíst v našem jarním článku, včetně stažení kompletní zprávy. Přednáška se tedy věnovala vlivu stavebních prací na kvalitu ovzduší.

Ve své druhé přednášce pak krátce popsal výsledky a cíle kotlíkových dotací, v rámci kterých stát podporuje výměnu starých a pro životní prostředí nevhodných kotlů nízkých emisních tříd.

Mgr. Jáchym Brzezina

Prezentace byla zaměřena na stav kvality ovzduší v Brně, se zaměřením na roky 2018, částečně i průběžný stav v roce 2019 a dlouhodobé trendy.

Další přednášky

Mezi další, kteří prezentovali své prezentace zaměřené na kvalitu ovzduší byl například zástupce Dopravního podniku města Brna, RECETOX MUNI, Centra dopravního výzkumu, Sako Brno, Tepláren Brno a další.

Hovořilo se mj. o opatřeních v městské hromadné dopravě, elektromobilitě, nízkoemisní zóně, činnosti Tepláren Brno či o kvalitě ovzduší v interiéru a populačních studiích monitorujících expozici konkrétního jedince.

 

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, jsem administrátorem tohoto blogu, Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář