ČERVEN 2019 V KRAJÍCH JIHOMORAVSKÝ A VYSOČINA – PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ1 min čtení

Teplotně byl měsíc červen v obou krajích mimořádně nadnormální:

Měsíční průměr teploty vzduchu pro Jihomoravský kraj byl 21,8 °C, což představuje odchylku +4,6 °C od normálu.

Měsíční průměr teploty vzduchu pro kraj Vysočina byl 20,3 °C, což představuje odchylku +5,0 °C
od normálu.

Srážkově byl měsíc červen v Jihomoravském kraji normální a v kraji Vysočina podnormální:

Měsíční úhrn srážek pro Jihomoravský kraj byl 64,1 mm, což představuje 88 % normálu.

Měsíční úhrn srážek pro kraj Vysočina byl 55,3 mm, což představuje 74 % normálu.

(hodnocení srážek podle měření automatických srážkoměrů)

Celý měsíc se vyznačoval vysokými teplotami vzduchu. Vyskytly se nejen četné tropické dny, ale i tropické noci a v některých dnech došlo také k překročení dosavadních teplotních rekordů. Při přechodu jednotlivých studených front docházelo jen k nevýraznému přechodnému ochlazení, avšak průvodním jevem těchto front byly silné bouřky často doprovázené vydatnými srážkami, které však byly prostorově velmi proměnlivé.

Poznámka: Podrobnější hodnocení teplotních a srážkových charakteristik bude k dispozici v druhé polovině měsíce.

Sdílet

Napsat komentář