Rok 2018 v krajích Jihomoravský a Vysočina2 min čtení

Rok 2018 v krajích Jihomoravský a Vysočina2 min čtení

Průměrná roční teplota vzduchu pro Jihomoravský kraj byla 10,8 °C a pro kraj Vysočina 9,3 °C. Rok byl v obou krajích mimořádně nadnormální s odchylkou +1,9 °C od normálu.

Průměrný roční úhrn srážek pro Jihomoravský kraj byl 450 mm, pro kraj Vysočina 523 mm. Rok byl v Jihomoravském kraji podnormální s 80 % normálového úhrnu srážek, což je ale hodnota hraniční mezi podnormálním a silně podnormálním úhrnem. V kraji Vysočina byl rok silně podnormální se 78 % normálového úhrnu srážek.

Bráno po měsících:

Záporná odchylka teploty vzduchu od normálu se vyskytla jen v únoru a březnu. Únor s odchylkou -2,4 °C pro Jihomoravský kraj a -2,7 °C pro kraj Vysočina hodnotíme jako podnormální, stejně jako březen s odchylkou -2,0 °C pro Jihomoravský kraj a -1,9 °C pro kraj Vysočina. Ostatní měsíce měly kladnou odchylku teploty vzduchu od normálu, z toho duben mimořádně nadnormální s odchylkou 5,0 °C v Jihomoravském kraji a 5,1 °C v kraji Vysočina. Květen byl rovněž mimořádně nadnormální s teplotní odchylkou 3,2 °C  v Jihomoravském kraji a 3,5 °C v kraji Vysočina.  Silně nadnormální byl srpen s odchylkou 3,7 °C v Jihomoravském kraji a 3,8 °C v kraji Vysočina.

Záporná odchylka srážkového úhrnu od normálu se vyskytovala po většinu roku, přičemž duben byl silně podnormální se 44 % měsíčního normálu pro oba kraje. Srpen byl v obou krajích podnormální se 47 % měsíčního normálu pro Jihomoravský kraj a 46 % normálu  pro kraj Vysočina. Stejně tak byl podnormální listopad s 48 % měsíčního normálu pro Jihomoravský kraj a 55 % měsíčního normálu  pro kraj Vysočina. Srážkově nadnormální v obou krajích bylo září s 173 % normálu v Jihomoravském kraji a 137 % normálu v kraji Vysočina.

 

Graf: Měsíční odchylky od srážkového a teplotního normálu pro oba kraje

Sloupcový graf=srážky   lineární graf=teplota vzduchu

Poznámka: Statistické údaje připravil Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Sdílet

Napsat komentář