Vysoké znečištění ovzduší na stanici Brno-Zvonařka3 min čtení

Vysoké znečištění ovzduší na stanici Brno-Zvonařka3 min čtení

Stanice imisního monitoringu Brno-Zvonařka je v současnosti jednou z jednoznačně nejhorších stanic po stránce znečištění ovzduší a překračování imisních limitů v České republice. V některé dny byla hodnota 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM10 překročena i více než trojnásobně, v hodinových maximech to bylo i více než desetinásobně více, než je prahová hodnota 24h imisního limitu. 

Dopravní stanice imisního monitoringu Brno-Zvonařka se nachází poblíž autobusového nádraží a nákupní galerie na rohu ulic Opuštěná a Trnitá. Zejména v lednu a únoru 2019 zde byly naměřeny extrémně vysoké koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 a velmi vysoké byly například i koncentrace oxidu dusnatého (NO).

V některé hodiny se zde koncentrace vyšplhaly i na více než 500 µg/m3. Hodnota 24h imisního limitu pro PM10 je 50 µg/m3. Za překročený se tento limit považuje, pokud je tato informativní prahová hodnota překročena více než 35x za rok. Již ke konci února byl počet překročení 27.

Jistě se nabízí hlavní otázka – co je příčinou tohoto stavu. Příčin je pravděpodobně více. Jako hlavní důvod se nabízí rozsáhlé stavební práce na několika místech v blízkém okolí, ať už je to oprava ulice Plotní, bourání budov v blízkém okolí, ale také intenzivnější doprava, například kvůli uzavírce Hlavního nádraží a tudíž větší intenzitě dopravy k Dolnímu nádraží, kam vede cesta přímo kolem stanice. Stavební práce samy o sobě můžou produkovat značné množství prachových částic, ty se šíří do ovzduší a následně jsou po usazení na zem při nedostatečném úklidu opětovně rozfoukávány či vířeny do okolí automobily, chodci apod. (tzv. resuspenze). Se stavebními pracemi se pojí i mnohé uzavírky a tudíž ještě větší narušení plynulosti dopravy v už tak velmi dopravně zatížené lokalitě.

Situace nám samozřejmě není lhostejná a ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Magistrátem města Brna už daný stav intenzivně řešíme. V současnosti ČHMÚ Brno, oddělení kvality ovzduší připravuje rozsáhlou odbornou zprávu s komplexním vyhodnocením aktuálního stavu, jejímž zadavatelem je právě Jihomoravský kraj. Na základě závěrů z hodnocení budeme hledat řešení ke zlepšení aktuální situace. Pokud se potvrdí spekulace uvedené výše, je bohužel faktem, že jistý nárůst některých znečišťujících látek je dočasně nevyhnutelný. Existují však způsoby jak alespoň vyšší míru znečitění omezit. Zároveň je třeba podotknout, že se jedná o relativně lokální znečištění, na nedaleké stanici Brno-Výstaviště byla k dnešnímu dni (3. března 2019) hodnota 24h imisní limitu pro PM10 překročena 6x. Pokud se podíváme na loňský rok 2018, šesté překročení na této stanici bylo zaznamenáno 4. března. Celkový počet překročení na stanici Brno-Výstaviště byl v roce 2018 roven číslu 13. Na stanici Brno-Zvonařka to loni bylo 58, tedy nejvíce v Jihomoravském kraji.

Jakmile bude odborná zpráva hotová, závěry budou řešeny nejen na úrovni kraje a města, ale budou zveřejněny například i zde na našich stránkách.

Úvodní fotku jsem pořídil 3. března v dopoledních hodinách na ulici Trnitá. Místo bourání budovy je vzdáleno od stanice 105 m vzdušnou čarou, mezi lokalitou a stanicí je však ještě budova Městského úřadu Šlapanice, tudíž není stanice v přímé dohlednosti. Fotka jako taková pak velmi dobře reprezentuje aktuální stav na místě – Petrov, Špilberk, dopravní kolony, stavební práce a vysoká prašnost. 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář