Únorová velká voda na Svratce4 min čtení

Únorová velká voda na Svratce4 min čtení

V neděli 3. 2. 2019 byl na Svratce ve stanici Dalečín překročen 1. SPA (stupeň povodňové aktivity) a ve stanici Borovnice dokonce 2. SPA. Zvýšení hladin se dalo čekat, protože v povodí Svratky, bylo poměrně hodně sněhu a o víkendu přišla výrazná obleva. Avšak tání sněhu nebylo na Vysočině až tak velké, aby způsobilo takové zvýšení průtoků. Jenomže stupně povodňové aktivity nejsou vázané na průtoky, ale na vodní stavy. Řeka se totiž může vylít z koryta i při poměrně malém průtoku, když se jí něco postaví do cesty a dojde ke vzdutí hladiny. Typickou překážkou může být například led. Takzvané ledové jevy způsobily i tuto malou povodeň na Svratce. Zmíněné oblevě totiž předcházelo delší mrazivé období a Svratka na mnoha místech zamrzla relativně silným ledem. Když se potom oteplilo a začal se zvedat průtok díky vodě z tajícího sněhu, led popraskal a dal se do pohybu. Jenže ledové kry se občas někde zaseknou, a vytvoří ledovou zácpu, která vzdouvá hladinu řeky a jak již bylo řečeno, může způsobit i vylití vody z koryta. V těchto případech naprosto přestává platit konsumpční křivka (vztah mezi průtokem a vodním stavem), a proto také hlásná a předpovědní povodňová služba neudává při podobných situacích v dotčených profilech údaje o průtoku a přikládá upozornění o ovlivnění ledovými jevy. Pro ilustraci uvádím skutečně naměřené průtoky a průtoky, jaké by měly být při daném stavu podle aktuálně platné konsumpční křivky. Měření přímo v profilech stanic nebylo kvůli ledu a rozlivům možné, proto proběhlo vždy ve vhodném profilu níže po toku, kde byla hladina volná a voda již zpět v korytě.

Stanice Čas Vodní stav [cm] Průtok podle křivky [m3/s] Změřený průtok [m3/s]
Borovnice 4.2.2019  10:30 214 17,929 4,571
Dalečín 4.2.2019  11:30 137 31,347 9,779
Informace z HPPS

Podobné situace jsou na Svratce a Loučce poměrně časté, a dochází k nim ve větší či menší míře skoro každou zimu. Většinou však, stejně jako v tomto případě, nedochází naštěstí k větším škodám a voda zůstane v korytě nebo se rozlije pouze po loukách. Pokud je ledová bariéra již tak velká, že by její náhlé protržení mohlo být nebezpečné, tak Povodí Moravy uvolňuje tok pomocí bagrů nebo přistoupí k odstřelu výbušninami. Pro nás hydrology pak ledové jevy představují velkou výzvu při vyhodnocování průtoků a musíme se s tím nějak poprat.

 

Ledová zácpa u stanice Borovnice
Ledová zácpa u stanice Borovnice
Ledová zácpa kousek nad stanicí Borovnice
Ledová zácpa u stanice Borovnice
Ledová zácpa u stanice Borovnice – zde si našla voda cestu ven z koryta
Ledová zácpa u stanice Borovnice
Ledová zácpa u stanice Borovnice – normálně teče voda mezi stromy, dnes po louce vpravo
Ledová zácpa u stanice Borovnice
Archivní foto – podobný pohled jako předchozí foto, ale bez ledu
Ledová zácpa u stanice Borovnice
Archivní foto – podobný pohled jako předchozí foto, ale bez ledu
Svratka rozlitá na louku pod stanicí Borovnice
Ledová zácpa u stanice Dalečín
Ledová zácpa u stanice Dalečín
Ledová zácpa u stanice Dalečín
Ledová zácpa u stanice Dalečín
Měření průtoku pod stanicí Dalečín
Měření průtoku pod stanicí Dalečín
Ledová zácpa nad jezem v Tišnově – zde neměříme
Ledová zácpa nad jezem v Tišnově – zde neměříme
Ledová zácpa nad jezem v Tišnově – zde neměříme
Ledová zácpa nad jezem v Tišnově – zde neměříme

Sdílet

Napsat komentář