Smogová situace – aktualizujeme7 min čtení

Smogová situace – aktualizujeme7 min čtení

VE SPODNÍ ČÁSTI ČLÁNKU PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE

V pondělí 21. ledna 2019 byla v ranních hodinách vyhlášena smogová situace ve Zlínském kraji.

Příčinou vyhlášení smogové situace jsou vysoké koncentrace suspendovaných částic PM10. Na úvod trochu legislativy.

Smogové situace a regulace pro PM10 se vyhlašují na základě 12hodinových klouzavých průměrů. Pro vyhlášení smogové situace pro PM10 je požadováno překročení informativní hodnoty, v tomto případě 100 µg/m3, na polovině reprezentativních stanic (ve Zlínském kraji: Těšnovice, Zlín a Valašské Meziříčí). V případě vyhlášení regulace je prahovou hodnotou 150 µg/m3. Při rozhodování je rovněž brán v potaz předpokládaný budoucí vývoj koncentrací během následujících 24 hodin. Stejně tak je toto bráno v potaz při rozhodování o odvolání smogové situace či regulace.

Přesné podmínky vyhlašování a odvolávání smogových situací naleznete zde.

 • smogová situace – stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění překřočí některou z prahových hodnot podle zákona a jsou splněny další podmínky viz výše.
 • regulace – při vyhlášení regulace musí stacionární zdroje, které mají stanoveny zvláštní podmínky provozu podle Zákona, postupovat podle těchto podmínek a na jejich základě omezit vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Tyto zdroje vybírá příslušný krajský úřad.

24hodinový imisní limit pro suspendované částice PM10 má hodnotu 50 µg/m3.

Po celý den byly v pondělí 21. ledna koncentrace suspendovaných částic ve Zlínském kraji vysoké, většinou mezi 90 a 150 µg/m3. Stále se však jednalo o hodnoty výrazně nižší, než jaké byly měřeny v Moravskoslezském kraji, kde na některých stanicích překračovaly hodnotu 250 µg/m3.

Co je příčinou?

Obecně platí, že je v zimě kvalita ovzduší horší, než v létě, alespoň co se suspendovaných částic týče (výjimkou je přízemní ozon). Ke zvýšeným koncentracím suspendovaných částic momentálně přispívá několik faktorů:

 • mírně nepříznivé až nepříznivé rozptylové podmínky – meteorologické podmínky hrají velkou roli v kvalitě ovzduší. Horší kvalitu ovzduší vyvolávají teplotní inverze, které fungují jako “poklička”, která kumuluje znečišťující látky u země. Teplejší vzduch nad studeným znamená, že nedochází k účinnému rozptylu a promíchávání.
 • silný mráz – teploty na některých místech byly v noci na pondělí pod -15°C. To sebou samozřejmě nese například vyšší míru vytápění – a právě lokální vytápění je dlouhodobě obecně největším zdrojem suspendovaných částic v České republice (57 % PM10 a 74 % PM2,5).
 • mírný severovýchodní vítr – znečišťující látky se přesouvají stovky kilometrů. Mírný vítr není příznivý, protože opět vede k menší míře promíchávání a tedy kumulaci znečištění. Severovýchodní vítr pak pro změnu znamená, že se do Zlínského kraje dostává vzduch z Moravskoslezského kraje, kde byla smogová situace vyhlášena již o den dříve. Sem se také může dostávat znečištění z jiných oblastí, často i přeshraničním transportem. Zdrojem nejsou samozřejmě jen dálkový transport, ale také lokální zdroje, ať už například vytápění či doprava.

Obecně tedy můžeme říct, že za aktuální smogovou situaci může znečištění lokální (vytápění, doprava, průmysl apod.), které se díky nepříznivým rozptylovým podmínkám více kumuluje a je navíc doplněno znečištěním ze vzdálenějších oblastí, dostávajícím se sem dálkovým transportem.

Na následujícím obrázku vidíme vývoj koncentrací PM10 na automatických stanicích imisního monitoringu od 20.1.2019 do přibližně 20 h 21.1.2019.

Z obrázku je vidět, že k překročení prahové hodnoty 100 µg/m3 došlo na většině stanic kolem půlnoci z neděli na pondělí. Nejhorší situace je na stanici Valašské Meziříčí, kde byla překročena i hodnota 200 µg/m3.

Doporučení

Doporučujeme zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické aktivity spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. To platí zejména pro náchylnější skupiny osob, jako jsou osoby s chronickými dýchacími obtížemi, srdečním onemocněním, starší lidé či malé děti.

 

Situaci průběžně sledujeme a budeme aktualizovat.

 Aktualizace

 • 22.1.2019, 9:30 – v Jihomorvaském kraji bez aglomerace Brno byla překročena informativní hodnota pro vyhlášení smogové situace vzhledem k vysokým koncentracím částic PM10. Vzhledem k faktu, že jsou koncentrace těsně nad informativní hodnotou a vzhledem k možnému mírnému zlepšení rozptylových podmínek v nastávajících hodinách jsme se rozhodli smogovou situaci v tuto chvíli zatím nevyhlašovat. Koncentrace v Aglomeraci Brno na reprezentativních stanicích jsou v průměru přibližně o 15 µg/m3 nižší, než v Jihomoravském kraji.
 • 22.1.2019, 11:50 – koncentrace PM10 v Jihomoravském kraji je opět pod prahovou hodnotou pro vyhlášení smogové situace.
 • 22.1.2019, 13:58 – konentrace PM10 v Jihomoravském kraji bez aglomerace Brno neustále fluktuují na hranici vyhlášení smogové situace.
 • 22.1.2019, 15:44 – v následujících hodinách nepředpokládáme výrazné zhoršení situace co se týče koncentrací PM10 na reprezentativních stanicích. I přes fakt, že v některých hodinách během dne byla těsně překročena hodnota 100 µg/mjako 12h klouzavý průměr na reprezentativních stanicích, neočekáváme momentálně, že by tento stav přetrval 24h.
 • 22.1.2019, 22:31 – v nočních hodinách očekáváme možný mírný nárůst koncentrací PM10, nelze říci, zda budou hodnoty na tolik vysoké, aby byla vyhlášena smogová situace i v JMK a Aglomeraci Brno
 • 23.1.2019, 4:50 – v nočních hodinách byly těsně překročeny podmínky pro vyhlášení smogové situace v JMK i Aglomeraci Brno. Vzhledem k očekávanému zlepšení přes den a faktu, že neočekáváme tuto situaci po dalších 24h, zatím nebyla vyhlášena smogová situace. Ve Zlínském kraji smogová situace zatím pokračuje. Nejvyšší koncentrace PM10 jsou na stanici Valašské Meziříčí, kde překračují i prahovou hodnotu pro vyhlášení regulace. Na dalších reprezentativních stanicích ve Zlínském kraji je situace lepší a 12h klouzavé průměry jsou pod 150 µg/m3.
 • 23.1.2019, 13:29 – v Moravskoslezském a Zlínském kraji se již situace zlepšuje. V Aglomeraci Brno jsou koncentrace PM10 na hranici vyhlášení smogové situace. V následujících hodinách však rovněž očekáváme zlepšení se zlepšujícími se rozptylovými podmínkami.
 • 23.1.2019, 21:23 – koncentrace PM10 se v JMK momentálně pohybují mezi 50 a 100 µg/m3, ve Zlínském kraji je to o něco více. Smogová situace ve Zlínském kraji bude pravděpodobně odvolána během zítřka. V následujících dnech očekáváme lepší rozptylové podmínky, než v posledních dnech.
 • 24.1.2019 – vzhledem k poklesu koncentrací PM10 byla dnes v ranních hodinách odvolána smogová situace ve Zlínském kraji.

 Aktuální stav

 

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář