Zajímavá animace šíření NO2 Evropou3 min čtení

Zajímavá animace šíření NO2 Evropou3 min čtení

Znečišťující látky v ovzduší se můžou šířit atmosférou stovky kilometrů a mluvíme o tzv. dálkovém transportu. Kopernikova služba monitoringu atmosféry (Copernicus Atmosphere Monitoring Services, CAMS) nedávno vytvořila pro BBC velmi zajímavou animaci pohybu NO2 v ovzduší nad Evropou.

Základní formy výskytu oxidů dusíku v troposféře jsou oxid dusnatý (NO) a dusičitý (NO2), souhrnně označované jako oxidy dusíku NOx. Oxidy dusíku vznikají oxidací dusíku obsaženého v palivu, kde je vázán v dusíkatých sloučeninách (v tuhých a některých kapalných palivech) nebo se tvoří z dusíku obsaženého ve spalovacím vzduchu, to vše při vysokých teplotách. Primárně vzniká NO, který se následně v atmosféře zčásti oxiduje na NO2.

Můžeme se podívat, co je zdrojem emisí oxidů dusíku (NOx) v České republice. Následující koláčový graf je sestrojen z dat za rok 2016, což jsou nejnovější aktuálně dostupná data.

CAMS nyní vytvořil velmi zajímavou mapu ilustrující koncentrace a pohyb NO2 nad celou Evropou a to za pětidenní období od 5. do 10. ledna 2019. Mapa dobře popisuje chování NO2 v přízemní vrstvě atmosféry v hodinovém kroku.

Pro vytvoření mapy byly použity satelitní snímky stejně jako povrchová měření ze stanic. Ani to však není dostatečné pro vytvoření úplné mapy, proto byly k vytvoření mapy použita i modelová data. Tyto modely vychází z obecného chování plynů v atmosféře a aktuálních meteorologických podmínek.

Čeho si můžeme na mapě všimnout? Co je dobře vidět je právě fakt na jak vzdálená místa se znečištění může šířit. Toto platí obecně i pro další znečišťující látky, navíc dochází v atmosféře k reakcím, jejichž produktem jsou tzv. sekundární polutanty, které tak můžou vznikat nad zcela jiným územím, než kde vznikly primární polutanty, které v reakcí fungují jako reaktanty. Pokud se bavíme o sekundárních polutantech nelze nezmínit přízemní ozon, který je pouze sekundárním polutantem a primární zdroj nemá. Přesto můžou být jeho koncentrace zejména v létě za jasného počasí vysoké a vést až k vyhlášení smogové situace.

Na mapě vidíme to, co by člověk očekával na základě výše uvedeného. NO2 primárně vzniká zejména ve velkých městech a následně se šíří do okolí. Všimnout si můžete například území Madridu, Paříže, Moskvy, Beneluxu či Londýna. Vidět jsou ale i průmyslové zóny v Německu, severní Itálii či Velké Británii.

Zajímavé jsou také čáry emisí NO2 poblíž Gibraltaru, které souvisí s lodní dopravou do a z Středozemního moře. Povšimněte si také velkých pohoří Pyrenejí a Alp, které fungují jako bariéra šíření znečištění. Toto částečně přispívá k vysokým koncentracím NO2 v severní Itálii, která je průmyslovou oblastí a znečištění se zde více kumuluje právě díky blízkosti Alp.

Cílem vytvoření této mapy bylo ukázat přeshraniční transport a další vzorce šíření znečišťujících látek do okolí.

Nebo se podívejte na mapu v plném rozlišení zde.

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář