Rozhovor: Katka Knoppová – vedoucí skupiny Hydroprognózy na pobočce Brno8 min čtení

Rozhovor: Katka Knoppová – vedoucí skupiny Hydroprognózy na pobočce Brno8 min čtení

Součástí Regionálního předpovědního pracoviště (RPP) je také skupina Hydroprognózy. Ne všichni možná znají pojem “hydroprognóza”. O tom, co se za tímto pojmem skrývá a jaká je náplň pracovníků zabývajících se touto tematikou jsem se zeptal vedoucí této skupiny na pobočce Brno.

* odpovědi jsou doslovným, autentickým přepisem odpovědí autorky na její žádost
Ahoj Kačko, pojem „hydroprognóza“ je asi pro řadu lidí velkou neznámou, co přesně si mám pod tímto termínem představit a jak se vaše práce liší od oddělení hydrologie?

Oddělení hydrologie provozuje sítě stanic pro pozorování a měření množství a jakosti povrchových a podzemních vod a následně vyhodnocuje získané údaje, zejména z dlouhodobého hlediska. Hydroprognóza s tímto oddělením úzce spolupracuje, má ale úplně jiné úkoly.

Jednotlivé pobočky ČHMÚ mají svá Regionální předpovědní pracoviště (RPP), která se dělí na skupiny meteoprognózy a hydroprognózy. Kolegové meteorologové předpovídají počasí, my hydroprognostici průtoky ve vodních tocích. Hydrologické předpovědi vydáváme každý den a můžete je najít na stránkách hydro.chmi.cz. Naším hlavním úkolem je zajišťovat činnost hlásné a předpovědní povodňové služby, tedy varovat před hrozícími povodněmi.

 

 

Tak to určitě není snadná činnost, kolik lidí momentálně na pobočce Brno spadá do skupiny hydroprognózy a co za funkce obecně zastávají?

V Brně jsme na hydroprognóze v současné době čtyři. Každodenní provoz zajišťuje nadějná nová tvář Šárka a matadorka Dana, která má v zásobě spoustu zábavných historek z povodní v roce 1997. O pozici výzkumného pracovníka se dělíme já a Tomáš, který učí na VUT a neskutečně mu to pálí. No a aby tahle různorodá skupinka fungovala, existuje pozice vedoucí skupiny, a to jsem v současné době já.

Protože službu máme každý den včetně víkendů a svátků, chodí nám pomáhat zaučení kolegové z oddělení hydrologie. Velkou oporou je nám taky Petr (pan ředitel), který na RPP dlouhou dobu působil a bez jehož odborných rad bysme byli občas nahraní.

 

Naším hlavním úkolem je zajišťovat činnost hlásné a předpovědní povodňové služby, tedy varovat před hrozícími povodněmi.

 

Jaké oblasti České republiky spadají do kompetence hydroprognózy Brno?

Vodní toky na žádné kraje a okresy nehrají, proto se řídíme hranicemi jednotlivých povodí. V Brně vydáváme předpovědi pro 27 vodoměrných profilů na tocích v povodí Dyje a v povodí Moravy od soutoku s Bečvou.

Voda občas drze nerespektuje ani státní hranice, proto dlouhodobě spolupracujeme s kolegy z Rakouska a Slovenska, se kterými si své předpovědi předáváme.

Kromě zahraničních kolegů jistě spolupracujete i s kolegy “od vedle”. Jakým způsobem spolupracujete se skupinou meteorologických předpovědí?

Fungující spolupráce s meteoprognózou je pro naši práci klíčová. Úspěšnost naší předpovědi závisí z velké části na kvalitní předpovědi počasí, zejména srážek. Kolegové meteorologové mají kancelář hned naproti nám a každý den k nim chodíme na konzultace. Když dojde na povodňovou situaci, naše komunikace se samozřejmě ještě zintenzivní.

Spolupracujete kromě právě kolegů z předpovědního pracoviště ještě s dalšími odděleními?

Ano, stavíme na práci profíků z našeho Oddělení hydrologie. Ti zajišťují, aby na stanicích vše fungovalo jak má a předávají nám potřebné informace.

Pracujeme taky s kolegy z RPP na pobočce Ostrava, pod které spadá horní část povodí řeky Moravy, a kteří nám každé ráno posílají svou předpověď jako vstup do našich navazujících výpočtů.

Na tomhle místě je asi dobré říct, že při naší práci potřebujeme získat co nejvíc informací o hydrologické situaci v zájmových povodích a neomezujeme se při tom pouze na ČHMÚ. Spolupracujeme také se státním podnikem Povodí Moravy, se kterým si vyměňujeme data a pravidelně komunikujeme s jejich vodohospodářským dispečinkem. Mimo to voláme každé ráno hrázným na velkých přehradách, abychom věděli, kolik vody mají v plánu následující den pouštět. Důležitým zdrojem zpráv jsou pro nás taky naši dobrovolní pozorovatelé.

Letošní jednání s kolegy z Úřadu Dolnorakouské zemské vlády na Prýglu

Jak by se lišila vaše práce od té běžné v případě, že by zrovna byly v oblasti vaší kompetence na mnoha místech vyhlášeny 3. stupně povodňové aktivity?

V takové situaci by byl na hydroprognóze vyhlášen nepřetržitý provoz, do práce by byli povoláni naši nejzkušenější prognostici a předpověď by se přepočítávala několikrát denně dle potřeby. Intenzivně bychom komunikovali s meteorology a s CPP – centrálním předpovědním pracovištěm v Praze, které by informace dále předávalo příslušným orgánům. Vedlejším jevem povodní bývá taky smršť telefonátů od médií i široké veřejnosti, jejichž vyřizování je také součástí naší práce.

Máš nějakou představu o tom, co by se dalo ve vaší skupině do budoucna vylepšit nebo zavést? Nějaké plány do budoucna?

Myslím, že bysme občas mohli společně zajít na pivo 😀

To zní určitě lákavě, věnujete se kromě provozních aktivit i nějaké vědecko-výzkumné činnosti?

V současné době jsme zapojeni do celoústavního projektu Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními meteorologickými jevy. Mimo to máme i vlastní malé interní projekty. Snažíme se pracovat na vývoji našich předpovědí a zdokonalování pracovních postupů. Jedním ze současných trendů, který zavádíme, jsou pravděpodobnostní předpovědi a práce s nejistotami při jejich výpočtu.

 

Úspěšnost naší předpovědi závisí z velké části na kvalitní předpovědi počasí, zejména srážek.

 

Vím, že vaše práce vyžaduje i víkendové směny, jak zvládáš víkendové vstávání?

Naše služba začíná každý den v šest ráno. Během týdne tuto ranní část zajišťují převážně mé dvě kolegyně (Dík, holky!), takže já musím takhle brzo vstávat opravdu jen když mám víkendovou službu.

Vždycky jsem se považovala spíš za spáče. Ale musím přiznat, že ty východy slunce mají fakt něco do sebe 🙂

Jak se tobě osobně líbí práce na ČHMÚ a proč sis vybrala právě tuto práci a zaměstnavatele?

Na ČHMÚ jsem se dostala během svého studia. Na VUT jsem se zabývala dlouhodobými prognózami průtoků, takže práce na RPP velmi dobře zapadala do mé specializace. Původně to měl být spíš vedlejšák k doktorskému studiu, ale já se začala na ústavu rozkoukávat a zamilovala jsem se.

Líbí se mi, jak umí být práce na hydroprognóze proměnlivá. Příroda je neskutečně složitá záležitost a ať se snažíme jakkoliv, nikdy nebudeme schopni plně pochopit a popsat její fungování. Prognostik se učí celej život.

Ing. Kateřina Knoppová
Vystudovala obor Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební na VUT v Brně. Na ČHMÚ pracuje od června 2017. V současné době krom práce také studuje doktorské studium v tom stejném oboru. Je z Brna. Ráda se miluje, ráda jí a ráda si jenom tak zpívá.

V práci dostávám prostor i pro svůj výzkum a mám možnost spolupracovat se zkušenými kolegy, z nichž mnozí jsou zároveň velmi inspirativní osobnosti. Mimo to máme v Brně skvělýho pana ředitele, který naviguje naši pobočku směrem, se kterým je pro mě jednoduchý se ztotožnit.

Jo, mně se tu líbí 🙂

Tak to je určitě jeden z předpokladů k úspěchu! Díky moc za rozhovor a užívej ty východy Slunce 🙂

vedoucí oddělení kvality ovzduší

Rád si hraji s daty, tvořím webové aplikace a hledám cesty, jak věci někam posunout. Na ČHMÚ pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší, vytvořil jsem a spravuji tento blog, jsem administrátorem Facebook, Instagram a Twitter účtu ČHMÚ, jsem členem skupiny mobilní aplikace ČHMÚ a mám na starost anglickou větev našeho Facebook účtu. Podílím se na projektech napříč různými odděleními ČHMÚ a jsem project manager kontroly dat Evropské databáze emisí na čemž spolupracuji s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani.

Na ČHMÚ pracuji od roku 2014, práce mě moc baví a to nejen díky náplni, ale i skvělým kolegyním a kolegům.

Jsem také autorem nejpoužívanější šablony stránek pro uživatele meteostanic, používané ve více než 65 zemích ve více než 30 jazycích.

Sdílet

Napsat komentář