Jen krátké deštivé intermezzo…?!7 min čtení

Jen krátké deštivé intermezzo…?!7 min čtení

Všeobecně nepříjemné sucho, které nás letos trápí, bylo po dva poslední prázdninové víkendy přerušeno dvěma dešťovými epizodami. O první z nich jsem zde psal minule, a sice jak jsem si ten toužebně očekávaný déšť užíval Na Střeláku u piva… Moje optimistická touha po spravedlivé dávce deště však nerealisticky nadhodnotila velikost skutečného přídělu a tudíž jsem předpovídal třeba to, že vstup do Altamiry v Amatérské jeskyni se o víkendu uzavře… A nestalo se tak.

Povodí Punkvy nedostalo nijak velkou dávku vody… Od pátečního poledne 24.8. do nedělního rána 26.8. zde spadlo 10.3 mm. Až na malou “vlnečku” objemu asi 100 m3 na Bílé vodě v Holštějně (plocha povodí 57,7 km2), která na 4 hodiny zvedla průtok z necelého vteřinového litru na 4 l/s, se v severní části Moravského krasu na našich sondách neprojevilo nic. Průtok Luhy na Vlčí skále (plocha povodí 20.2 km2) zůstal i nadále na nule (už od začátku července) a Sloupský potok (plocha povodí 50.3 km2) pod soutokem Luhy se Žďárnou až na kratičké bouřkové epizodky je stále úplně vyschlý už od konce května. V Macoše se hladina ani nehla a na Skalním Mlýně průtok taky ne. Jen ta zanedbatelná vlnka v Holštejně…

Bílá voda v Holštejně. Nenechte se zmást vodou v korytě toku, je prakticky nehybná. Průtok jsme odhadli na 7 dcl/s. (foto Pavel Coufal – 29.8.2018)

Poslední prázdninový víkend byl k povodí Punkvy o něco štědřejší. V sobotu 1.9. začalo pršet v 6 h ráno (pozn.: Všechny časy jsou uváděny v SEČ.) a pouze LG Holštejn zareagoval na tento déšť zvýšením hladiny (na Skalním Mlýně se hladina zvedla asi tak o půl cm, což odpovídá chybě měření, LG Vlčí skála a Sloup pořád hlásí nulu, hladina v Macoše stále cynicky drží svůj klesající trend). Do 14 h odpoledne spadlo 10.4 mm srážek. Pršet začíná znovu ve 20 h a déšť vyznívá hodinu po půlnoci. Teď večer to dělá 12.4 mm, takže celkový sobotní příděl vody je 22.8 mm. Přepočteno na objem pro povodí Bílé vody po LG Holštejn nám tento srážkový úhrn dává 1.315.560 m3, objem vlny, kterou sobotní déšť způsobil v Holštejně jsem vyčíslil na 360 m3, to znamená odtokový koeficient 0,03%, tedy v podstatě nic, naprostá většina vody se vsákla.

Další déšť nastává v noci z neděle na pondělí, přesně 3.9. v 0:00. Hladina v Holštejně se znovu začíná zvedat chvíli před čtvrtou hodinou ráno, ale toto měření je již pravděpodobně ovlivněno lidskou rukou, která asi lehce zvedla stavítko nějakého rybníku, jinak si konstantní zvýšení průtoku Bílé vody, které nastalo v neděli před polednem, nedovedu vysvětlit. Nicméně, do devíti hodin ráno spadlo 14.4 mm. Vlčí skála a Sloup stále nereagují, mlčí…

Přenesme se teď z ponorové oblasti severní části Moravského krasu k Punkevním vývěrům. Cesta vede skrz vápencový masiv, ve kterém Sloupský potok, Bílá voda a jejich soutokem vznikající Punkva vytváří složitou kaskádu podzemních jezer, jakousi přirozenou “přehradu”. Tato samozřejmě postup vody brzdí, zvlášť jedná-li se o tak malé množství vody, které horní povodí vůbec pustí dolů… Proto také hladina Punkvy na dně Macochy reaguje na oněch sobotních 22.8 mm až v neděli kolem sedmé ráno a to jen pozvolným růstem hladiny. A na Skalním Mlýně se její hladina začíná decentně zvedat až v pondělí 3.9. v 9 h ráno… po nočním dešti (výše uvedených 14.4. mm). Spočítat objem vlny na Skalním Mlýně není zatím možné, protože další déšť přišel ještě v úterý a ve středu (tato srážková data nemám zatím k dispozici) a voda sem z jeskyní stále dotéká. Také je zde ono “ovlivnění” z Holštejna, které nám to celé trochu kazí…

Úterní a středeční srážkové úhrny však konečně vrátily vodu Luhy do jejího koryta u LG Vlčí skála (5.9. v 19 h), no i když… Průtok se zde dá počítat maximálně na decilitry za sekundu… Právě tady mi přichází na mysl, že “není nula jako nula”, respektive, jaká je vlastně velikost podpovrchového odtoku? Ale o tom nic pořádného nevím, takže konec úvahám. Pro úplnost ještě doplním, že koryto Sloupského potoka ve Sloupu je i teď stále vyschlé…

LG Vlčí skála při průtoku asi 1.5 dcl/s (průtok stanoven tzv. odborným odhadem).

Konec prázdnin v povodí Dřevnice po LG Kašava

Trochu s větší chutí padala voda na lesnaté povodí Dřevnice nad limnigrafickou stanicí v Kašavě (plocha povodí 36.5 km2). O předposledním prázdninovém víkendu zde spadlo celkem 29 mm, tj. objemově 1.067.970 m3 vody. Profilem v Kašavě odteklo 19.600 m3, to představuje součinitel odtoku 1.8 %. Je to hodně malý součinitel odtoku, vyschlé povodí vodu do sebe dychtivě vsálo…

Druhá srážková epizoda byla na Dřevnici a v okolí rozhodující. V sobotních večerních a nočních hodinách (1.9.) celkově spadlo 63.8 mm, tedy objem vody 2.326.790 m3. Povodí už bylo přece jen aspoň trošku nasycené a srážky výraznější, takže i řeka Dřevnice se “rozparádila” a udělala dvě rychlé “špičaté” vlny. První po dešťové dávce 35 mm kulminovala 1.9. ve 20 h průtokem 5.8 m3/s a překročila 1. SPA. Hladina velice rychle klesala zase dolů, ale slabý déšť zhruba po čtyřech hodinách opět získal na síle a spadlo dalších 24 mm a Dřevnice chvíli po půlnoci vystoupala až na 2. SPA při průtoku 11.7 m3/s. Průtok “šel” však opět rychle dolů, takže celkový objem odteklé vody profilem v Kašavě následkem této srážky dělá pouhých 216.700 m3. Odtokový koeficient 9.3 %.

LG Kašava na Dřevnici. O kousek níže tok Dřevnice vstupuje do slušovické přehrady.

Tož… Závěrem musím poděkovat všem, kteří mi s touto malou analýzou pomáhali… Údaje o srážkách si v rámci naší pobočky prošly cestu od vedoucího RPP (regionální předpovědní pracoviště) Petra Münstera, který mým kolegům hydrologům poskytl hodinové soubory tzv. sloučenky. Jedná se o údaje z radaru upravené dle naměřených srážkových úhrnů na klimatologických a srážkoměrných stanicích ČHMÚ. Tyto soubory v prostředí GIS zpracovali pánové Pavel Coufal a Bolek Bárta, ten to chudák odedřel nejvíc… Pro zadaná povodí (Punkva po Skalní Mlýn a Dřevnice po Kašavu) stanovil z jednotlivých pixelů srážkový úhrn pro každou hodinu. Kouzelná technika… A za malou, ale přínosnou konzultaci děkuji také Laďovi Budíkovi.

Pozn.: Krásná ilustrace v náhledu příspěvku pochází z dílny Lewise Trondheima – Země tří úsměvů & Apokalyptické příběhy. Omlouvám se také, že je tento příspěvek prost názorných grafů , ale čas tlačí (alibismus!) a text je potřeba publikovat dokud to ještě někoho aspoň trochu zajímá… A také, na portále ČHMÚ je příspěvek od Petra Šercla, který se zabývá srážkovou epizodou posledního prázdninového víkendu na čtyřech povodích Přerovska a okolí Bystřice pod Hostýnem (včetně Dřevnice po Kašavu). Grafy dobře ilustrující tamní vzestup průtoků zde nechybí. A já jsem rád, že v hodnocení situace jsem se se svým pražským šéfem v podstatě shodl…

Sdílet

Napsat komentář