Jaro 2018 – nejteplejší za dobu měření v Brně3 min čtení

Jaro 2018 – nejteplejší za dobu měření v Brně3 min čtení

I když jaro 2018 začalo velmi chladným březnem, kdy byla průměrná teplota vzduchu na území České republiky o 1,7 nižší než dlouhodobý průměr 1961-2000, tak díky extrémně teplému dubnu a květnu, které patřily historicky k těm nejteplejším, skončilo jaro nakonec teplotně jako velmi nadprůměrné. Duben byl v celé republice o 5-6°C teplejší než průměr 1961-2000. Květen pokračoval ve velmi horkých dnech a skončil skoro o 4°C tepleji než je obvyklé. Celkově pak vyšlo tedy jaro 2018 teplejší o 2,8°C než je dlouhodobý průměr 1961-2000. Teplejší z tohoto pohledu byla více Morava než Čechy. Například na stanici Kuchařovice lze říci, že 72 % dní bylo na jaře teplotně nadprůměrných. Průběhem teplot má zatím rok 2018 aspiraci se zařadit mezi tři nejteplejší za dobu měření, ale samozřejmě je ještě dlouhá doba před námi, takže se může stát cokoliv. Pro město Brno je k dispozici kompilovaná a homogenizovaná řada teplot vzduchu od roku 1800. Je sestavena z mnoha pozorovacích míst po městě Brně (Brázdil a kol 2012). Jak lze vidět na jejím grafu, tak jaro 2018 bylo historicky nejteplejší. Jeho odchylka je +3,3°C od normálu 1961-1990. Další horká jara byla pozorována v roce 2014 a 2000.

Jaro bylo na území České republiky srážkově pouze na 74 % dlouhodobé průměru 1961-2000. Situace se ale liší v různých regionech republiky. Díky silným srážkám koncem května (hlavně 24. května), došlo na řadě míst dokonce k překonání dlouhodobého průměru. Situace byla zvláštní v tom, že tyto srážky spadly v krátkém čase po delší epizodě sucha. Příkladem mohou být některá místa na Jižních Čechách, kde sice spadlo na jaře 2018 průměrné množství srážek, ale byla zaznamenána pouze polovina dešťových dnů, než je obvyklé. V průměru za celou republiku bylo srážkově významných dnů (nad 1 mm) pouze 65 % oproti dlouhodobému průměru.

 

Odchylka teploty vzduchu na jaře 2018 od dlouhodobého průměru 1961-2000

 

Podíl srážkového úhrnu na jaře 2018 vzhledem k dlouhodobému průměru 1961-2000

 

Podíl (%) počtu dnů se srážkou nad 1 mm (významný déšť) na jaře 2018 vzhledem k dlouhodobému průměru 1961-2000

 

Odchylka teploty vzduchu za období 1800-2018 od dlouhodobého průměru 1961-1990 pro město Brno (kompilovaná řada)

 

Vývoj teploty vzduchu na stanici Kuchařovice od 1.1. do 21.6.2018 v porovnání s dlouhodobými pravděpodobnostními charakteristikami

 

Kumulace srážkových denních úhrnů na stanici Kroměříž od 1.1. do 21.6.2018 v porovnání s dlouhodobými pravděpodobnostními charakteristikami a porovnání s roky s výskytem významného sucha.

Tento článek nelze brát jako oficiální výstup ČHMU, ale slouží jako orientační vyhodnocení uplynulého období.

Klimatolog na pobočce Brno.

Sdílet

Napsat komentář